نقل و انتقالات املاک تنها با سند رسمی صورت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد/ قولنامه مسکن بی اعتبار شد

نقل و انتقالات املاک تنها با سند رسمی صورت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد/ قولنامه مسکن بی اعتبار شد : در طرح ارتقای اسناد...

جزئیات بیشتر
صفحه 1 از 10 1 2 10