همه ی استان ها همه فروشگاه ها همه آگهی ها

تعرفه خدمات

 

 

توضیحات

هزینه (تومان)

ثبت آگهی

 انتشار آگهی به صورت رایگان می باشد.

-

نردبان

 آگهی شما تا زمان دریافت آگهی تازه تر در همان دسته بندی و شهر، به عنوان اولین آگهی نمایش داده می شود. 

7000

فوری

 آگهی شما به مدت 7 روز با برچسب فوری نشان داده می شود. این امکان علاوه بر ایجاد تمایز ظاهری و جلب توجه بیشتری برای آگهی شما، شرایط نمایش در دسته بندی فوری را فراهم می سازد.

4000

تمدید

 آگهی شما قبل از اینکه منقضی شود، تمدید می گردد و برای مدت یک ماه دیگر در چانچو باقی می ماند.

1000

ایجاد فروشگاه

 تمام آگهی های شما در دسته بندی مشخص و در یک فضای جداگانه و به صورت دسته جمعی در قالب یک فروشگاه مجزا نمایش داده می شود.

200 (هر آگهی)

لینک وب سایت 

 شما می توانید لینک وب سایت خود را در آگهی درج نمایید.

-