همه استان ها همه فروشگاه ها همه آگهی ها

چگونه فروشگاه خود را فعال و یا غیر فعال کنم ؟

شما می توانید حتی با داشتن آگهی در فروشگاه خود، برای نمایش و یا عدم نمایش فروشگاه برای کاربران سایت، از دکمه فعال و یا غیر فعال کردن فروشگاه استفاده نمایید.

ابتدا وارد حساب کاربری ← فروشگاه ← ویراش فروشگاه ، شوید و دکمه فعال و یا غیر فعال را اعمال نمایید.